Skip to main content

Finwire.podd

Finwire Media

Vi hjälper investerare att upptäcka nya bolag samtidigt som vi hjälper bolag att hitta nya investerare! Archived from iTunes at https://itunes.apple.com/us/podcast/sitdownpodden/id1050586926. Items in this collection are restricted.

PART OF
Podcasts
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Finwire.podd
Feb 23, 2016 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Under 2000-talet jobbade Erik Calissendorff som teknisk chef på några av världens största superyachter. Där hade han ofta utmaningar med att systemen som skulle kontrollera belysning och hemmabio ofta var svåra att programmera och svåra att använda. Därför föddes idén att skapa ett nytt system med fokus på just flexibilitet och användarvänlighet. Bolaget för detta system blev kallat Plejd och har nu sina system installerade på några av världens absoluta största yachter genom...
Finwire.podd
Feb 15, 2016 Finwire Media
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Hybricon Bus Systems är det Umeå-baserade bolaget med en ambition om att göra nordens kollektivtrafiksbussar elektriska. I en värld med tydlig urbanisering och förtätning av städerna så blir behovet av kollektivtrafik allt mer påtagligt. För att inte öka utsläppen och försämra levnadsmiljön för stadsborna så behöver därför kollektivtrafiken bli miljövänlig, någonting som Hybricon gjort till sitt uppdrag. Att skifta från en dieselbuss till en helelektrisk är för...
Finwire.podd
Feb 15, 2016 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
A1M Pharma utvecklar ett läkemedel som i huvudsak inriktar sig på havandeskapsförgiftning. Havandeskapsförgiftning kännetecknas av bland annat ett högt blodtryck och läckage av proteiner i urinen, någonting som är ett tecken på njurskada. Därför kan A1M Pharmas teknologi även vara relevant för indikationen akuta njurskador, vilket bolaget också utvärderar. I en intervju med Finwire.tv berättar vd Tomas Eriksson om vad som hänt i verksamheten den sista tiden och vad som...
Finwire.podd
Feb 8, 2016 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Greater Than är ett teknikbolag som agerar i området Connected Car vilket innebär att bolaget vill skapa ett antal tjänster genom att koppla upp världens bilar. I Greater Thans fall så sker detta via en liten dosa man kopplar in i bilens OBD-kontakt som sedan sänder data om bilens användning till en mobilapp där föraren sedan får information om bilens förbrukning och användning i realtid. Föraren kan sedan anpassa sin körning för att till exempel minimera utsläpp. Det som gör...
Finwire.podd
Feb 8, 2016 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Det Lundabaserade forskningsbolaget CLS, Clinical Laserthermia Systems, har utvecklat en medicinteknisk produkt för behandling av solida tumörer. Produkten är idag godkänt att användas i Europa för behandling av en rad solida cancertumörer i bland annat bukspottskörtel. Systemet består av en mobil laserenhet med tillhörande sterila behandlingskit för engångsbruk. Behandlingen sker med den värme som alstras av laserljus, som via en optisk fiber leds in i tumören. Systemet mäter...
Finwire.podd
Dec 10, 2015 Finwire Media
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
Eolus Vind är en av Nordens största projektutvecklare av vindkraft som har funnits i branschen sedan 1990. Bolaget har flera verksamhetsområden, projektutveckling, elproduktion och drift/förvaltning där ungefär 90 procent av intäkterna kommer ifrån projektutveckling. Eolus har kunder i flera olika segment, bland annat finansiella investerare som försäkringsbolag och pensionsfonder, fastighetsbolag, offentliga investerare och mindre företag. Strategin är att leverera så kallade...
Finwire.podd
Dec 8, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
FastOuts affärsidé går ut på att lokala drönarpiloter världen över kopplas ihop med företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge, dessa kopplas sedan ihop via bolagets IT-plattform som är själva kärnan i FastOut. Bolaget startades som ett konsultbolag inom drönarfotografering men nu har man ändrat affärsmodell till att istället tillhandahålla en IT-plattform som kopplar ihop lokala drönarpiloter med företag som vill åt drönarbilder. Hur ser intäktsmodellen ut? Vilka...
Finwire.podd
Dec 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag som fokuserar på köp och förvaltning av högavkastande kommersiella fastigheter, uteslutande i norra Sverige. Varför fokuserar man inte i stadskärnorna? Vilka orter anser man vara mest intressanta? Hur har konkurrensen utvecklats i Norrland de sista åren? Hur ser man på preferensaktier som finansiering? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med NP3 Fastigheters vd Andreas Nelvig. Videoversionen av intervjun finns här:...
Finwire.podd
Dec 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
CellaVision är ett Lundabaserat medicinteknikbolag som producerar och säljer instrument för automatiserad blodanalys. Vilka försäljningskanaler fokuserar man på? Finns det verkligen inga konkurrenter? Hur ser man på veterinärmarknaden? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med Zlatko Rihter, vd på CellaVision. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=KQVPJaRzSEU
Finwire.podd
Dec 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Greater Than är ett teknikbolag inom området Connected Car. Bolaget har tagit fram ett system som genom en mobilapp hjälper användaren att förstå och påverka bland annat bilens energikonsumtion och trafiksäkerhet. Vad är det som är unikt med Greater Thans lösning? Hur känner man inför konkurrensen? Hur resonerar man kring bilförsäkringssatsningen? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med Greater Thans vd Liselott Johansson. Videoversionen av intervjun finns...
Finwire.podd
Dec 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Uppsalabaserade Corline Biomedical har en portfölj av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantationer. Vad är det unika med Corlines produkter? Finns det några patentskydd? Vad är Corlines fokus det närmsta året? Det är frågor vi ställer till vd Henrik Nittmar i dagens Sitdown-intervju. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=H5SeLDZKIg0
Finwire.podd
Dec 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Karlshamnsbolaget TC TECH har utvecklat en teknik för replikering av nanostrukturer i plast med hjälp av en patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att snabbt hetta upp och kyla ned material. Man har valt att inrikta sig på att producera och sälja en maskin som används för att tillverka så kallade Light Guide Plates (LGP) som används för att fördela ljuset i bildskärmar. Varför har man riktat in sig mot LGP-marknaden? Hur snabbt kan man skala upp produktionen? Vad mer kan...
Finwire.podd
Dec 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Acando är ett IT-konsultbolag som fokuserar på att hjälpa företag som befinner sig i ett transformationsskede. Acando siktar på att vara en helhetsleverantör med både managementkonsulter och teknisk kompetens inom samma bolag. Hur har konsultmäklarnas intåg påverkat Acandos strategi? Är verkligen integrationen med Connecta klar? Kan vi förvänta oss fler förvärv framöver? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med Acandos vd Carl-Magnus Månsson. Videoversionen...
Finwire.podd
Nov 24, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Avanza är idag den största aktören på aktiehandel i Sverige. Med över 450.000 kunder har man de senaste åren växt snabbast i branschen och har av SKI utsetts till den bank med Sveriges nöjdaste sparkunder fem år i följd 2010 till 2014. Varför sänker man priserna när man redan är billigast? Vad letar man efter när man anställer? Vilka konkurrenter hämtar man mest inspiration ifrån? Detta och mer får vi lära oss om i dagens HemmaHos med Avanzas vd Martin Tivéus.
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 0
favorite 0
comment 0
Vi fick chansen att träffa GWS Productions operativa chef, Johan Tinnerholm, på Sedermeradagen i Stockholm den 17/11 för en kort intervju. GWS Production har utvecklat ett system för person- och resesäkerhet. Bolaget söker automatiskt av nyheter världen över för att i realtid kunna ge varningar och information till människor på resande fot. Hur ser man på konkurrensen? Vilka intäkter förväntas från bolagets samarbetspartners? Det är frågor som ställs i dagens Sitdown-intervju...
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Vi träffade RhoVac och vd Anders Ljungqvist på Sedermeradagen i Stockholm den 17/11 för en intervju. Danska RhoVac bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel mot cancer. Bolagets huvudfokus är att utveckla ett terapeutiskt vaccin för att förhindra metastasering vid cancer. Varför har man valt lungcancer som första indikation? Kan man även använda RhoVacs vaccin i förebyggande syfte? Det är frågor vi ställer i dagens Sitdown-intervju med vd Anders Ljungqvist....
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
I denna Sitdown-intervju träffar vi Lars Hedbys från Idogen. Intervjun spelades in på Sedermeradagen i Stockholm 17/11 2015. Idogen utvecklar ett tolerogent vaccin mot autoimmuna sjukdomar. Som första inriktning har man valt Hemofili A, även känt som blödarsjuka. Varför har man valt just Hemofili A? Kan vaccinet även användas i förebyggande syfte? Det är frågor som ställs i dagens Sitdown-intervju med vd Lars Hedbys. Videoversionen av intervjun finns här:...
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Vi intervjuade Cantargias vd Göran Forsberg på Sedermeradagen i Stockholm den 17:e november 2015. Cantargia utvecklar en antikroppbaserad behandling som attackerar cancerstamceller. Cancerstamcellerna har i studier visats vara roten till sjukdomen. Vad skiljer en antikroppbaserad behandling mot en traditionell cellgiftsbehandling? Hur stor är marknaden för leukemibehandlingar? Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=_mag1pZVqAE
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Vi träffade Karin Bryder, vd för Invent Medic som är har planerat en listning på Aktietorget under 2016. Intervjun är inspelad på Sedermeradagen i Stockholm 17/11-2015. Invent Medic utvecklar en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Vad är fördelarna med en icke-kirurgisk behandling? Hur stor bedömer man att marknaden är och när förväntas produkten nå marknaden? Det är frågor som ställs i dagens Sitdown-intervju med...
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Vi träffade Peter Buhl Jensen, vd för Oncology Venture, för en intervju på Sedermeradagen i Stockholm den 17/11 2015. Det danska läkemedelsutvecklingsbolaget Oncology Venture innehar rättigheterna till en teknik som kallas DRP - Drug Response Prediction - som används för att förbättra möjligheterna att lyckas i kliniska studier. Hur länge har man rättigheterna för DRP? Hur går det för de två läkemedlen som är under utveckling just nu? Det är frågor som ställs i dagens...
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
På Sedermeradagen i Stockholm den 17/11 så träffade vi Patrick Greatrex, vd för Vivoline Medical. Vivoline Medical utvecklar och säljer en produkt som reparerar donerade lungor, med syfte att öka antalet organ som är lämpliga för transplantation. Ca 80 % av de donerade lungorna förkastas idag. Hur länge överlever en lunga utanför kroppen? När förväntas Vivoline LS2 nå marknaden? Det är frågor som ställs i dagens Sitdown-intervju med vd Patrick Greatrex. Videoversionen av...
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 2
favorite 0
comment 0
På Sedermeradagen den 17/11 så träffade vi Nils Brünner som är vd för WntResearch för en intervju. Danska WntResearch är ett forskningsbolag som utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. Hur kommer läkemedlet att användas? Hur stor bedöms marknaden vara och när förväntar man sig att nå marknaden? Det är frågor som ställs i dagens Sitdown-intervju med vd Nils Brünner. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=nKEYs-p4Nqw
Finwire.podd
Nov 20, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Vi träffade A1M Pharmas vd Tomas Eriksson för en kort intervju på Sedermeradagen i Stockholm den 17:e november 2015. A1M Pharma utvecklar en teknik för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och akuta njurskador. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=MCPWm1JDAAc
Finwire.podd
Nov 4, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Medicinteknikbolaget QuickCool utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsystem för nedkylning av kroppstemperatur via näshålan. I dagens Sitdown träffar vi vd John Wennborg och ställer frågor kring marknadens storlek, patentstrategin, affärsmodellen och även konkurrenterna.
Finwire.podd
Oct 12, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Det danska bolaget Oncology Venture har tagit fram en teknik för att "rädda" läkemedel i utveckling som inte nått tillräckligt bra resultat. Genom att anpassa testgruppen efter behandlingen så tror sig bolaget kunna öka sannolikheten för att få bra testresultat. Hur går det till? Och hur ser planen ut framöver? Det är frågor vi ställer till vd Peter Buhl Jensen i dagens #Sitdown. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=ttxtzBPKVSw
Finwire.podd
Oct 12, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
I dagens #Sitdown får vi träffa det finska transportbolaget Ahola Transport som är noterade på Aktietorget. Hur ska man kunna konkurrera mot de stora jättarna? Varför noterar man sig i Sverige? Och hur ska man göra sin verksamhet unik? Det är frågor som får svar av koncernchef Hans Ahola. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=Eg4OH2NcnIY
Finwire.podd
Oct 12, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
GWS Production har tagit fram en säkerhetslösning som ska hjälpa bland annat företag att hålla koll på riskerna som personalen utsätts för under sina affärsresor. Tanken är att kunna skicka relevant information till utsatta personer i fält samtidigt som företagets säkerhetsavdelning hålls informerad. Hur funkar tekniken? Vad är den tilltänkta marknaden? Och hur ska man växa? Det är frågor vi ställer till bolages Analyschef Johan Tinnerholm. Videoversionen av intervjun finns...
Finwire.podd
Oct 12, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Det First North-noterade Växjöbolaget Arcoma tillverkar och säljer digitala röntgensystem genom bland annat olika OEM-avtal. Vad innebär det? Hur går det och hur ser det ut framöver? Det är frågor som får svar i dagens #Sitdown med Jonas Salomonson, vd på Arcoma. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=_9mjyDinWK0
Finwire.podd
Oct 12, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Follicum har tagit fram ett läkemedel som visat sig kunna både stimulera och hämma hårtillväxt. Hur hänger det ihop? Vad innebär det för bolaget framöver? Det är frågor Jan Alenfall ger svar på i dagens #Sitdown. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=vnnE5S23DYg
Finwire.podd
Oct 12, 2015 Finwire Media
audio
eye 1
favorite 0
comment 0
Lundabolaget Idogen utvecklar en produkt som de kallar tolerogena vaccin. Är det verkligen så svårt som det låter? I vilken fas befinner man sig och hur ser planen ut framåt? Det är frågor som får svar från vd Lars Hedbys i dagens #Sitdown. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=J9ebJ_Niw4I